MASSIVE DIAMOND 2023-08-17

STT Hình Ảnh Địa điểm Phân khúc điểm số Hình dáng Cân nặng Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận số Giá
01 7386146801 SZ 1000 Round 10,02 GIA 6207489194 ¥2.688.944
02 7386146801 SZ 1000 Round 10,02 GIA 2201990355 ¥2.688.944
03 7386146801 SZ 1000 Round 10,02 GIA 2201489270 ¥2.688.944